Pooblastila

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podjetju PROVARNOST d.o.o. izdalo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.

Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za zaščiti in reševanje je podjetju PROVARNOST d.o.o. izdalo pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pridobljen imamo certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za izvajanje meritev na električni inštalaciji in strojih ter na strelovodni napeljavi.


s2